Wat zijn opstellingen?

Opstellen is een manier van werken waarbij je mensen een plek geeft in de ruimte. Hun positie en wat ze ervaren geeft je wezenlijke informatie. Je kunt een opstelling in een groep doen of individueel. Een opstelling is als een ‘levende spiegel’ en laat ons alle bekende en minder bekende delen in onszelf zien. Verder toont het ook de delen die 'aan anderen toebehoren' en waarom we ze hebben toegeëigend.

Voor wie?

Voor mensen met een persoonlijke levensvraag en professionals met een opleidingsvraag.Veel mensen komen bij deze vorm terecht nadat ze lang hebben gezocht naar inzicht en oplossingen van hun problemen. Opstellingen met het verlangen zijn behoorlijk effectief en laten direct de knelpunten zien. Dit brengt in de praktijk vaak mee dat de behoefte naar individuele therapie afneemt.

Wat is het doel van deze vorm van opstellingen?

Het werken met opstellingen is een bijzonder krachtige en diepgaande methode om het verband tussen de oorspronkelijke ingrijpende gebeurtenissen uit iemands leven en de daaruit volgende lichamelijke, psychische en relationele problemen zichtbaar te maken. Je krijgt zicht op de werking van je afgesplitste delen die je verhinderen om je verlangens te leven. Opstellingen met het verlangen maken deze delen zichtbaar en voelbaar. Hierdoor worden we bewuster en kunnen we blokkades transformeren, integreren en helen.

Hoe gaat het in zijn werk?

We werken met de ingebrachte vragen van deelnemers. Thema’s zijn bijvoorbeeld: verbinding, autonomie, relatie, familie, werk, lichamelijke symptomen, terugkerende patronen et cetera. Een opstelling is prima geschikt voor mensen die willen kennismaken met “Opstellen met het Verlangen”. Voor mensen die al bekend zijn met deze werkwijze is het een mooie gelegenheid om hun eigen proces verder uit te diepen en te klaren.

De opsteller met een eigen vraag formuleert zelfstandig zijn eigen verlangen. Dan wordt hem gevraagd om een representant voor dit verlangen te kiezen uit de groep. Van hieruit ontvouwt zich de opstelling. Iedereen die aanwezig is op zo’n avond is vrij in zijn beslissing om deel te nemen aan de opstelling of niet. Je kunt ook als toeschouwer de opstelling observeren. De groep kan uit 5 tot maximaal 12 mensen bestaan. Gemiddeld is er ruimte voor 3 a 4 opstellingen per avond. 

Wat zijn de voordelen van een groep?

Een groep kan drempelverlagend werken. Je ziet (eerst) anderen werken en dat geeft je inzicht in wat het effect kan zijn. Je merkt dat je niet de enige bent met dit soort vragen. Ook word je in de groep vaak ‘geraakt’ door het proces van anderen en dat verheldert en versnelt ook het inzicht in je eigen thema’s. In een groep is veel aandacht, mededogen en respect voor de ander waar we mee werken. Dit creëert een veilige sfeer, betrokkenheid en acceptatie.

Wanneer:  I.v.m de coronacrisis worden de opstellinegen activiteiten tot nader bericht opgeschort.

Thema: 

Deze avond gaan we opstellen met het onderwerp ..........


Opstellingen:
Voor mensen met een persoonlijke levensvraag en professionals met een opleidingsvraag.

Opstellen is een manier van werken waarbij je mensen een plek geeft in de ruimte. Hun positie en wat ze ervaren geeft je wezenlijke informatie. Je kunt een opstelling in een groep doen of individueel. Een opstelling is als een ‘levende spiegel’ en laat ons alle bekende en minder bekende delen in onszelf zien.

Het werken met opstellingen is een bijzonder krachtige en diepgaande methode om het verband tussen de oorspronkelijke ingrijpende gebeurtenissen uit iemands leven en de daaruit volgende lichamelijke, psychische en relationele problemen zichtbaar te maken. Je krijgt zicht op de werking van je delen die je hinderen en vast laten lopen. Dit geld ook voor je gezonde en onbewuste delen. Opstellingen maken deze delen zichtbaar en voelbaar. Hierdoor worden we bewuster en kunnen we blokkades transformeren, integreren en helen.

We werken met de ingebrachte vragen van deelnemers.

Iedereen is vrij in zijn beslissing om deel te nemen aan de opstelling of niet. Je kunt ook als toeschouwer de opstelling observeren. De groep bestaat uit 5 tot 12 mensen.


Opstellingsavonden met Frank Hoffmann.


We werken deze avond ook met andere ingebrachte vragen van deelnemers.

In onze praktijk in Susteren zijn we in september 2018 gestart met de Avondgroep Systemisch Werken’ . De basis van waaruit we werken is systemisch. Denk hierbij aan familieopstellingen volgens Bert Hellinger, Trauma opstellingen volgens Franz Ruppert, Organisatieopstellingen enz. 

Er bleek veel behoefte te zijn aan deze vorm van opstellingen  voor mensen die hun eigen thema of een door Frank Hoffmann geselecteerd thema op te stellen.

De nieuwe data voor na de zomervakantie treft u onder aan de pagina aan.

De opstellingen worden begeleid door Frank Hoffmann.

Mensen die zelf een opstelling willen doen of ervaren, melden zich voor iedere avond die ze willen komen aan. (Enkel observeren zonder opgesteld te worden is een mogelijke vorm van deelname).

Er is plaats voor max 10 personen.

Kosten:

15 euro als je eens wilt kijken hoe het werkt.

25 euro als je zelf een vraag of verlangen wilt opstellen. 

Data 2020: 17 Mei. 

Adres: Salvatorstraat 27, 6114 HH, Susteren.
Tijden: 19:00 tot 22:00 uur.
Aanmelding: via mail :  info@frankhoffmann.nl
Mob: 06  239 33 626.